Hem
Kontakt

 

Välkommen till SO-materialet Hälsa & Antibiotika

Med utgångspunkt från dialog & reflektion ges deltagarna  möjlighet att prata om antibiotika och antibiotikaresistens. Men lika viktigt en möjlighet att reflektera om sjukvården och vikten av att vårda sin hälsa i sitt nya land Sverige.

Materialet är framtaget i samarbete med Folkhälsomyndigheten.

Antibiotika är viktiga mediciner som behövs för att bota allvarliga sjukdomar. Men antibiotika håller på att förlora sin verkan, för att bakterier blir motståndskraftiga – resistenta – mot medicinerna. Varje gång vi använder antibiotika finns det en risk att bakterier överlever och blir resistenta. Därför behöver alla hjälpas åt att använda antibiotika på rätt sätt. Folkhälsomyndigheten arbetar för att sprida kunskap om klok antibiotikaanvändning. Med detta material, som är framtaget för samhällsorientering och SFI, vill vi nå människor som är nyetablerade i Sverige och håller på att lära sig om sitt nya hemland.

Syftet med detta utbildningsmaterial är att förklara hur man använder antibiotika på rätt sätt, och varför det är viktigt. Innehållet bygger på fokusgruppsintervjuer, där vi sett att människors personliga erfarenheter av sjukdom och läkemedel påverkar hur människor uppfattar råd och information från sjukvården i Sverige. Eftersom antibiotika används frikostigt på många håll i världen, kan den återhållsamma förskrivningen i Sverige skapa misstro mellan patient och läkare. Det kan också leda till att människor skaffar antibiotika via släktingar eller vid besök i ursprungslandet.

Genom att berätta om varför antibiotika inte alltid behövs när man är sjuk vill Folkhälsomyndigheten bidra till allas möjlighet att vara med och använda antibiotika på ett klokt sätt. ”Hälsa och antibiotika” ger exempel på vad man kan göra och var man kan få råd när man är sjuk. Det förklarar vad antibiotikaresistens är, och hur människors egna handlingar hänger ihop med möjligheten att ha tillgång till effektiva antibiotika i framtiden.

Filmerna finns även på arabiska samt i en textad svensk version.

 

Om materialet
Hälsa & Antibiotika är ett SO-material med text, bild och film. Textmaterialet består av ett texthäfte på 34 sidor indelat i tre ämnesområden/kapitel med följande rubriker: "Hur gör jag när jag är sjuk", "Antibiotika och antibiotikaresistens" och "Att använda antibiotika klokt". I textmaterialet finns också en lärarhandledning där du som SO-kommunikatör får en överblick på materialet samt uppslag på hur du kan lägga upp undervisningen. Till materialet finns även en övergripande introduktionsfilm, sex diskussionsfilmer, tio stillbildsfilmer och 10 illustrationer/bilder. För att kunna ta del av materialet behöver du ha en inloggning på vamed.se