Hem
Kontakt

Materialet

I projektet har vi utvecklat följande material:

  • Introduktionsfilm “Hur ska vi leva tillsammans” En kort film med intervjvuer på temat väredgrundsfrågor kopplat till de lagar, konventioner och regler som styr våra mänskliga fri- och rättigheter.
  • Korta diskussionsfilmer på olika teman. Filmerna slutar med frågor som pedagogen kan använda för att starta en dialog kring temana i klassen.

  • Ett text/handledningamaterial som stöd för pedagogen och för dialogen i klassrummet.


Att arbeta med Dialog & Reflektion

Materialet i SAGA-projektet utgår från Va Med!-metoden för dialog och reflektion. I de filmer som finns i materialet finns repliker, påståenden och meningar. Dessa meningar ska ses som en introduktion och språngbräda för vidare  dialog inom gruppen.

Det är viktigt att komma ihåg att påståenden och meningarna är en vägledning i hur dialogen i gruppen kan se ut. Ofta leder de vidare till andra ämnen och infallsvinklar än dem man från början avsåg. Med materialet som grund kan man upptäcka nya saker som deltagarna har behov att prata om.


Från varje bild, film eller påstående/replik kan många diskussioner uppstå. Det finns inga rätt eller fel i en vidare dialog och när man reflekterar kring materialet men det kan vara bra om du som handledare/pedagog är beredd på att dialog och reflektion kring ett tema kan leda till många olika diskussioner och ibland kanske känsliga ämnen.

Som handledare/pedagog ska du fånga upp det som deltagarna reflekterar över och pratar om. I en ömsesidig dialog finns utrymme för kunskapsutbyten och reflektion om våra gemensamma värdegrund och de lagar och regler som styr hur vi tillsammans ska vara mot varandra. Kort och gott...


...HUR SKA VI LEVA TILLSAMMANS?