Hem
Kontakt

Va Med!-SO

Bakgrund:

Va Med! SO fick under namnet Metodutveckling och samverkan för dialog och reflektion inom Samhällsorientering (SO) utifrån Va Med! finansiering via Länsstyrelsens paragraf 37 medel. Projektet startade i november 2011 och slutade i november 2014.

Projektet hade tre huvudsyften; metodutveckling, översättning och utbildning.

METODUTVECKLING

Det fanns ett stort behov av ett METODMATERIAL för samhällsorientering på MODERSMÅLET. En metod som ska underlätta för och säkerställa kraven på dialog och reflektion enlig förordningen SFS 2010:1138. Metodmaterial ska kunna användas oavsett vilket textmaterial för SO man utgår ifrån. Metodmaterialet ska fungera som en verktygslåda för samhällskommunikatörerna. Inom de tidigare flyktingfondfinasierade projektet Va Med! utvecklades ett metodmaterial för dialog och reflektion bestående av ett stort bildmaterial och många filmer. Det finns en introduktionsfilm till varje ämnesområde (åtta stycken), 20 korta diskussionsfilmer och 18 korta stillbildsfilmer. Se mer under "Om materialet" på fliken för projekt Va Med!

ÖVERSÄTTNING

Allt metodmaterial utvecklat inom de tidigare flyktingfondfinasierade projektet Va Med! avseende bilder och filmer ska även kunna användas inom den obligatoriska samhällsorienteringen (SO) för nyanlända. Bilderna kan man använda som de är men filmerna är översatta. Introduktionsfilmer, diskussionsfilmer och stillbildsfilmer. Språken vi översätter till med stöd av paragraf 37 medel är engelska, arabiska, somaliska, tigrinja, persiska/farsi, franska, spanska, ryska och sorani. Inom ramen för projektet SO på öppna förskolan via Va Med! finansierat av Europeiska integrationsfonden översätts allt metodmaterial även till thailändska. Se fliken SO öppna förskolan.

UTBILDNING

Inom ramen för projektet arbetade vi också med utbildning och handledning. Vi utbildade SO-kommunikatörer i hela landet i metoden för dialog och reflektion utifrån Va Med!-materialet. (Va Med!-metoden) 

Använder ni eller är ni på väg att använda er av Va Med-SO! materialet? Vi hjälper er att komma igång genom en utbildningsdag i material och metod. Hur kan man arbeta med materialet? Hur fungerar metodiken kring dialog och reflektion? Hur kan man lägga upp en utbildningsplan utifrån textmaterial, filmer och bilder? Tag gärna kontakt på utbildning@vamed.se