Hem
Kontakt

Va Med!-SO

Bakgrund:

Va Med! SO fick under namnet Metodutveckling och samverkan för dialog och reflektion inom Samhällsorientering (SO) utifrån Va Med! finansiering via Länsstyrelsens paragraf 37 medel. Projektet startade i november 2011 och slutar i november 2014.

Allt producerat material kommer att läggas ut kontinuerligt med start under hösten 2013 till och med hösten 2014.

Under tiden som materialet färdigställs och kontinuerligt läggs ut så kan man ta del av allt material på svenska under fliken och projekt Va Med!


Projektet har tre huvudsyften; metodutveckling, översättning och utbildning.

METODUTVECKLING

Det fanns ett stort behov av ett METODMATERIAL för samhällsorientering på MODERSMÅLET. En metod som ska underlätta för och säkerställa kraven på dialog och reflektion enlig förordningen SFS 2010:1138. Metodmaterial ska kunna användas oavsett vilket textmaterial för SO man utgår ifrån. Metodmaterialet ska fungera som en verktygslåda för samhällskommunikatörerna. Inom de tidigare flyktingfondfinasierade projektet Va Med! utvecklades ett metodmaterial för dialog och reflektion bestående av ett stort bildmaterial och många filmer. Det finns en introduktionsfilm till varje ämnesområde (åtta stycken), 20 korta diskussionsfilmer och 18 korta stillbildsfilmer. Se mer under "Om materialet" på fliken för projket Va Med! Inom ramen för Va Med!-SO producerar vi 20 nya diskussionsfilmer samt 20 nya stillbildsfilmer.

ÖVERSÄTTNING

Allt metodmaterial utvecklat inom de tidigare flyktingfondfinasierade projektet Va Med! avseende bilder och filmer ska även kunna användas inom den obligatoriska samhällsorienteringen (SO) för nyanlända. Bilderna kan man använda som de är men filmerna ska översättas. Introduktionsfilmer, diskussionsfilmer och stillbildsfilmer. Språken vi översätter till med stöd av paragraf 37 medel är engelska, arabiska, somaliska, tigrinja, persiska, franska, spanska, ryska och sorani. Inom ramen för projektet SO på öppna förskolan via Va Med! finansierat av Europeiska integrationsfonden översätts allt metodmaterial även till thailändska. Se fliken SO öppna förskolan.

UTBILDNING

Inom ramen för projektet arbetar vi också med utbildning och handledning. Vi utbildar SO-kommunikatörer i hela landet i metoden för dialog och reflektion utifrån Va Med!-materialet. (Va Med!-metoden) I samarbetet med Länsstyrelsen har vi under projektet utbildat SO-kommunikatörer i Uppsala län, Gäveborgs län, Stockholms stad, Jämtlands län, Västernorrlands län, Kalmar län, Skåne län, Västra Götalands län med flera. Projektet har även medverkat vid nationella konferenser arrangerade av Länsstyrelsen och SKL (Sveriges kommuner och landsting) med föreläsningar, seminarier och workshops.

Är ni intresserade av mer information ta gärna kontakt.

Materialet kan du läsa mer om under fliken "Om materialet"